SHARIPUDDIN, S., EFFIYANDI, E., & FEBRYANTO, D. 2019 Apr 26. PERANCANGAN APLIKASI E-LEARNING PADA MTS NEGERI 1 MERANGIN. Jurnal Processor. [Online] 14:1