PANJAITAN, A., SADIKIN, A., & IRAWAN, B. 2018 Oct 19. PERANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING PADA SMA N 8 KOTA JAMBI. Jurnal Processor. [Online] 13:2